شرکت همیاران شمال شرق
15 شهریور 1400 - 11:00:40 223
توسعه تعاملات و همکاری های فی مابین شرکت همیاران شمال شرق و موسسه صنعتی گوشت مشهد
جلسه هم اندیشی و هم افزایی فی مابین شرکت همیاران شمال شرق و موسسه صنعتی گوشت مشهد حول محور تامین نیرو و توسعه مشارکت های بازرگانی داخلی و خارجی برگزار گردید.
اخبار همیاران شمال شرق

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق  روز شنبه  مورخ 13 شهریور ماه 1400 ،آقای  احمد عبد اله زاده مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق با همراهی مدیران حراست و بازرگانی و کارشناسان  این شرکت با حضور در در دفتر آقای سید مجید موسوی مدیر عامل موسسه صنعتی گوشت مشهد در خصوص توسعه همکاری های فی ما بین بحث و تبادل نظر نمودند.

مدیر عامل شرکت همیاران شمال شرق در این نشست ضمن تاکید بر ظرفیت های موجود در گسترش تعاملات دو شرکت در زمینه های تامین نیروی انسانی و بازرگانی داخلی و خارجی ، پیش نویس تفاهم نامه فی مابین را به مدیر عامل موسسه صنعتی گوشت تقدیم نمود.

مهندس موسوی نیز در این جلسه ضمن استقبال از توسعه همکاری های دو مجموعه در حوزه های های مختلف ، پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح و آمادگی خود را برای اجرائی نمودن تفاهم نامه ارائه شده اعلام نمود.

دانستنی های روز
کتاب های الکترونیکی
آئین نامه ها و دستورالعمل ها
نمایشگاه ها و رویدادها