شرکت همیاران شمال شرق
04 اردیبهشت 1400 - 12:33:52 474

شهرک حمل و نقل خواف

اخبار همیاران شمال شرق

شرکت خدمات بازرگانی، حمل و نقل و توسعه اقتصادی همیاران شمال شرق سهامی خاص به شماره ثبت 47651 در سال 1392 با هدف توسعه و رونق این بخش در خراسان رضوی تشکیل شد.تاسیس بیش از 70 شرکت حمل ونقل ریلی و جاده ای، ضرورت ایجاد یک شهرک حمل و نقل منسجم را با هدف ایجاد توسعه پایدار، اشتغالزایی و پاسخگویی به نیازهای روزافزون منطقه ایجاد می نمود. شهرک حمل و نقل خواف می تواند نقش بسزائی در جلوگیری از آلودگی هوا،حفظ منابع طبیعی ، جذب سرمایه گذار، عدم پراکندگی و گسترش بی رویه شرکت های حمل و نقل باربری سنگ آهن ،سرعت در ایجاد واحد های فرآوری ، ایجاد زیر ساخت ها و اشتغال زایی و رونق معادن به ویژه فولاد در شرق کشور داشته باشد. پیشرفت فیزیکی پروژه شهرک حمل و نقل خواف با وسعت حدود 45 هکتار در حدود 75 درصد و شامل احداث 72 قطعه جهت شرکت های حمل و نقل و مشاعاتی از قبیل مسجد ، خوابگاه ، اداری ، سردرب و حراست و سرویس بهداشتی می باشد.