همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز پنج شنبه چهار مرداد 1403
همیاران شمال شرق

کلاس آموزشی اتوماسیون اداری برگزار شد

تاریخ ارسال : 1402/10/20
کلاس آموزشی اتوماسیون اداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق، با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از سیستم اتوماسیون اداری و نحوه صحیح مکاتبات اداری یک دوره آموزشی دو ساعته با حضور کلیه کارکنان ستادی شرکت همیاران برگزار گردید .
این جلسه آموزشی با هدف ارتقاء بیشتر کارکنان جهت کاربری بهتر و افزایش سطح آگاهی آنان از سیستم اتوماسیون اداری برگزار گردید . گفتنی است در این دوره آموزشی مباحثی از قبیل نحوه بایگانی ، تهیه پیش نویس ونحوه ارسال آن، بررسی نامه های وارده و صادره ، نوع ارجاع ، پیگیری نامه ها در کارتابل ، اهمیت استفاده از کلید واژه به کارکنان آموزش داده شد.
لازم به ذکر است سیستم اتوماسیون اداری با نگاهی جامع به فرآیندهای اداری علاوه بر پشتیبانی کامل فرآیندها و تعاملات مورد نیاز برای تولید و گردش نامه‌ها و مکاتبات اداری، امور مربوط به مدیریت زمان پرسنل، ‌مدیریت کارها، جلسات و اطلاعات سازمان نیز تحت پوشش قرار می‌گیرد.

گالری تصاویر