همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز یکشنبه دو اردیبهشت 1403
همیاران شمال شرق

قدردانی از خدمات آقای مجید مرادیان، کارشناس حقوقی اسبق شرکت همیاران شمال شرق

تاریخ ارسال : 1400/06/08
قدردانی از خدمات آقای مجید مرادیان، کارشناس حقوقی اسبق شرکت همیاران شمال شرق

در جلسه شورای مدیران شرکت همیاران شمال شرق که روز یکشنبه مورخ 1400/06/07 در دفتر مدیریت شرکت برگزار گردید، ضمن تبریک انتصاب آقای مجید مرادیان به عنوان سرپرست حراست مؤسسه صنعتی گوشت مشهد، از خدمات ایشان در حوزه حقوقی شرکت همیاران قدردانی شد.

گالری تصاویر