همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز یکشنبه دو اردیبهشت 1403
همیاران شمال شرق

مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با مدیرکل امور مالی و ذیحساب شهرداری مشهد: هم افزایی بین شهرداری ها و شرکت همیاران موجب افزایش خدمت رسانی خواهد شد.

تاریخ ارسال : 1401/03/29
مدیرعامل شرکت همیاران شمال شرق در دیدار با مدیرکل امور مالی و ذیحساب شهرداری مشهد:  هم افزایی بین شهرداری ها و شرکت همیاران موجب افزایش خدمت رسانی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال در این دیدار احمد عبدالله زاده گفت: به عنوان نهادی از بدنه شهرداریها تلاش داریم با استفاده از منابع موجود بهترین خدمات را به شهرداری مرکز، مناطق و سازمان های وابسته ودیگر شهرداریهای استان ارائه دهیم. وی با اشاره به مراودات کاری و مالی انجام شده و در حال انجام با شهرداریهای مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری مشهد افزود: امیدواریم در سایه تعامل و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب بین شرکت همیاران و شهرداریها بتوانیم به نحو مطلوبتری خدمات دهی لازم را در حوزه های مور نیاز شهرداری مشهد و مناطق و سازمانهای وابسته داشته باشیم.
مدیرکل مالی شهرداری مشهد نیز دراین جلسه با بیان اینکه ما شرکت همیاران را جدا از شهرداری مشهد نمی دانیم افزود: تلاش داریم بر اساس ضوابط و قراردادهای بین دو مجموعه، تامین های مالی برای همکاری های فی مابین انجام شود.
امیر جباری با اشاره به تلاش در جهت برنامه ریزی و اتخاذ رویه های متمرکز در مراودات مالی شرکت همیاران و شهرداری مشهد، ادامه داد: قطعاً تامین مناسب منابع مالی می تواند شرکت همیاران را به عنوان یک بازوی حمایتی و پشتیبانی در ارائه خدمات به شهرداری، مناطق و سازمان های وابسته و کمک به رشد مدیریت شهری در مشهد توانمند تر سازد.

گالری تصاویر