همیاران شمال شرق
همیاران شمال شرق
امروز پنج شنبه چهار مرداد 1403
همیاران شمال شرق

دیدار و گفتگو مدیرعامل با کارکنان شرکت همیاران شمال شرق

تاریخ ارسال : 1402/12/19
دیدار و گفتگو مدیرعامل با کارکنان  شرکت همیاران شمال شرق

به گزارش روابط عمومی شرکت همیاران شمال شرق، در این نشست ابتدا علی سلطانی پیشاپیش ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید از فعالیت کلیه کارکنان تشکر و قدردانی کرد. وی در ادامه از تبیین سیاست های کلی مجموعه و حرکت به سمت تحقق اهداف عالی ، از همه مدیران و کارکنان واحدهای مختلف خواست در تحقق اهداف با جدیت تلاش کنند. وی افزود: از جمله موارد مهم در تحقق اهداف یک مجموعه، هم افزایی در همکاری پرسنل و مدیران شرکت است که عملاً معادلات ریاضی را طور دیگری معنا دار می نماید بدین صورت که در ریاضی همواره جمع جبری ۲+۳ عدد ۵ است و در تمام محاسبات و معادلات هیچگاه غیر از این نخواهد بود ، در صورتی که وقتی تعامل و سعی و کوشش همکاران یک شرکت در راستای استراتژی و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آن مجموعه باشد این هم افزایی در  معادلات ریاضی کنجانده نخواهد شد  و انتهایی برای آن قابل محاسبه نیست .

گالری تصاویر